تبلیغات

چین در ازای نفت به ایران ریال بدهد

بخش اول این‌ روزها جوی که از نظر رسانه‌ای برای قرارداد_۲۵_ساله‌ ایران با چین ایجاد شده است ، فضا را برای نقد و بررسی سازنده و حتی ارائه‌ی پیشنهادهای ت...

بایگانی‌های مقالات - پایگاه خبری داتیک