تبلیغات

فلسفه و کرونا/کرونا معلم آخر است

ارسطو ، این فیلسوف جامع و اندیشمند بزرگ همه دوران‌ها را، معلم اول نام نهادند. و این البته نشانگر مقام فاخر معلمی است . اکنون مي ارزد که ما کرونا را مع...

بایگانی‌های متفرقه - پایگاه خبری داتیک