تبلیغات

نشست پژوهش مردم‌شناختی و فیلم مستند

توسط موسسه انسان شناسی و فرهنگ برگزار می شود. همشهری آنلاین: صدوپنجاه‌ونهمین نشست یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ با موضوع «پژوهش مردم‌شناختی و فیلم مس...

بایگانی‌های فرهنگ عمومی - پایگاه خبری داتیک