تبلیغات

دفاع بیولوژیک سپاه آغاز شد

رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک سپاه در سراسر کشور آغاز شد . این رزمایش در سه هزار نقطه کشور و ۱۰۰ نقطه در تهران با مشارکت یگانهای جنگ نوین نیروی زمینی سپ...

بایگانی‌های امنیتی و دفاعی - پایگاه خبری داتیک