تبلیغات

به این دلایل هر روز سیر بخورید

عصر شهروند | مصریان، رومی‌ها و یونانیان باستان، به کارگران، ورزشکاران المپیک و سربازان و ماهیگیران سیر می‌دادند چون عقیده داشتند، سیر باعث تقویت عملکر...

بایگانی‌های تغذیه - پایگاه خبری داتیک