تبلیغات

مراقبت از سیاست های ارزی و پولی

آیت الله رئیسی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات بانک مرکزی که با توجه به فشار هایی در دوران سخت تحریم وجود دارد در حال تامین ارز مورد نیاز کشور است گفت که ...

بایگانی‌های حقوقی و قضائی - پایگاه خبری داتیک