تبلیغات

بازدید دانشجویان از روند تخریب ویلای دختر وزیر سابق

برگزاری اردوی «از باستی‌هیلز تا دروازه‌غار»/ بازدید دانشجویان از روند تخریب ویلای دختر وزیر سابق

جمعی از دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های تهران در اردویی با عنوان « از باستی هیلز تا دروازه‌غار» ضمن بازدید از این مناطق با امام جمعه لواسان دیدار و گف...

بایگانی‌های تشکل های دانشجویی - پایگاه خبری داتیک