تبلیغات

اصلاح آئین نامه تاسیس شرکت های حمل و نقل

اصلاح آئین‌نامه تأسیس‌ شرکت‌های حمل‌‌‌و‌نقل/‌استانداردسازی خدمات برندسازی

مدیر‌کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری با اشاره به برنامه‌ریزی برای رفع نواقص آئین‌نامه تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل و نقل، گفت: در برندسازی باید ...

بایگانی‌های راه و مسکن - پایگاه خبری داتیک