باتوجه به اینکه این روزها موعد انتخابات فدراسیون فوتبال با تردید هایی جدی مواجه شده است به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون عنوان کرد که در تلاش برای انجام انتخابات در زمان مقرر یعنی ۲۵ اسفند ماه است .

اخبار تکمیلی در این رابطه طی روزهای آتی از پایگاه خبری داتیک منتشر میشود .

 

 

 

 

منتشر شده از پایگاه خبری داتیک