با توجه به نگرانی دانش آموزان پایه دوازدهم ، گزارشی مبنی بر تصمیمات اتخاذ شده برای روزهای آتی و امتحانات تهیه شد. طبق صحبت های وزیر آموزش و پرورش  ۸۰ درصد نمره از ۸۰ درصد محتوا است .

۸۰ درصد محتوای آموزشی به صورت حضوری قبل از تعطیلات و در زمان برپایی مدارس آموزش داده شده است بنابراین ۸۰ درصد نمره از ۸۰ درصد محتوا برای همه است.

وی ادامه داد: اما ۲۰ درصد مابقی محتوا بنا بود به صورت غیرحضوری آموزش داده شود و چون مطمئن نیستیم که همه این آموزش‌ها را دیده باشند بنابراین ۲۰ درصد سؤال‌ها را انتخابی طرح کردیم.

حاجی‌میرزایی اضافه کرد: افرادی که ۲۰ درصد محتوا را آموزش دیدند می توانند به این ۲۰ درصد سؤالات ۲۰ درصد پاسخ دهند ولی آنها که آموزش ندیدند، از محتوای ۸۰ درصد به سؤالات پاسخ می‌دهند یعنی مثلا ۱۵ سؤال مشترک است و ۵ سؤال هم از محتوای ۸۰ درصد و هم از محتوای ۲۰ درصد است.

 

منتشر شده از پایگاه خبری داتیک