به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی ، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مراکز مهم و پرتجمع در شهرها نظیر بوستان‌ها و پارک‌ها و همچنین فروشگاه‌های بزرگ تعطیل شوند، اما فروشگاه‌هایی که مایحتاج عمومی مردم را ارائه می‌کنند به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی ضمن یادآوری خسارت اقتصادی و جانی ویروس کرونا و خواستاری از همکاری مردم برای تردد هرچه کمتر و در خانه ماندن تصریح کرد : محدودیت دارویی و تجهیزات در کشور نداریم، ولی باید مردم برای کوتاه شدن دوره بیماری با ما همکاری بیشتری کنند.

 

 

منتشر شده از پایگاه خبری داتیک