قبل از انتخابات دوره گذشته در یکی از سایت ها با جمله ای مواجه شدم با این مضمون که «اگر انتخاب درستی نداشته باشیم نباید و نمی توانیم انتظار بهبود شرایط و پیشرفت امور را داشته باشیم» و این نکته ای است که در پی هر دوره انتخاباتی و با کسب تجارب جدید، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این مطلب یعنی تاکید بر انتخاب درست، نه تنها شاه کلید تعیین سرنوشت اجتماعی مردم و راز موفقیت در رفع مشکلات و سرعت بخشیدن دوباره به مسیر پیشرفت کشور محسوب می‌شود، بلکه نقش بازدارنده فوق العاده موثری در برابر تحرکات سلطه جویانه ی کسانی دارد که فکر می کنند، با ایجاد تزلزل در اراده پولادین مردم ایران اسلامی می‌توانند همانند، عراق و سوریه و یمن و سایر کشورهای مشابه، اهداف و اندیشه‌های شیطانی خود را برای ایجاد آشوب و اغتشاش و یا ایجاد جنگ و در نهایت تجزیه خاک ایران عزیز برای تسلط دوباره را عملی نمایند.

بنابراین ؛ قطعاً مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی با اتکاء به همین تجارب، با حضور آگاهانه خود اجازه نخواهند داد، توطئه دشمنان برای تضعیف کشور و تحمیل سختی و مشقت جدید به جامعه عملی و کوچکترین خللی در مسیر بالندگی انقلاب اسلامی ایجاد شود.

به عبارت دیگر مردم در این انتخاب اثبات خواهند نمود که عقلانیت سیاسی اقشار مختلف جامعه به اوج بلوغ خود رسیده و دیگر هیچ قدرت مادی و نامتعارفی نمی‌تواند این عقلانیت را با تهدید و توطئه خارجی یا وعده های پوچ و توخالی از مسیر آرمانهای والای انقلاب برای تحقق و گسترش عدالت اسلامی و پیشرفت و سعادتمندی جامعه خارج نماید.

ذکر این نکته نیز ضروری است که بی شک سه قوه هم سو، هم نظر و هم جهت ، کارآیی و عملکرد بهتری خواهند داشت و لذا با انتخاب درست، می توان شرایط برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین قوای سه گانه را هم فراهم نمود.

 

دکتر صالح ایزدی ، تحلیلگر سیاسی