عاشورا برگرفته شده از عشر به معنای ده است و عاشورا به معنای دھم است. دھم محرم بر گرفته از شھادت امام حسین (ع) و یاران آن حضرت است .

کاروان اباعبدالله در روز دھم محرم در سرزمین مقدس کربلا فرود امد .

اسناد و اعتبار زیارت عاشورا

مھمترین متنی که زیارت عاشورا در آن وارد شده کتاب ” الزیارات ” است که با واسطه از امام باقر (ع) نقل کرده است.

به طور کلی زیارت عاشورا از نظر سندی اشکالی در آن وارد نشده است و زیارتی است که تمامی علمای شیعه قبول دارند .
اعتبار سند بر راویانی است که ھمگی باید مورد اعتماد باشند ؛ گر چه مذھب انان شیعه دوازده امامی نباشد .

متن زیارت عاشورا بر اساس نقل شیخ توسی در” کتاب مصباح المتھجد ” به نقل از امام صادق (ع) است .

 

اول / توصیف “سلام”

ش از اسلام عرب از کلمه “حیاک الله” در ھر قوم و ملتی افراد به ھنگام ملاقات با توجه به آداب خود رفتار می کنند .
اما معنای سلام یکی از اسامی خداوند است که از آسمان به زمین امده است.

سلام کردن نشانه تواضع است و جلوی کبر انسان را می گیرد .

یکی از معانی سلام :”تحیت” است که در آیه شریفه سوره طه آیه ۲۰ به معنای :” درود گفتن” می باشد .

 

دوم / چرا زیارت عاشورا با ” السلام علیک …….” شروع می شود ؟

تفاوت زیارت و دعا در این است که زیارت با “السلام ” شروع میشود زیرا در زیارت ، مخاطب امام معصوم (ع) است ” السلام علیک یا ثارالله و ابن ثاره ” اما دعا درخواست از خداوند است .

 

سوم / “ثار” و “ثاراللّه”  کیست

“ثار الله” از القاب مخصوص امام حسین (ع) است و در بعضی از کتاب ھا “ثار” به معنای :” خون ریخته شده و قابل قصاص امده” است.

به هر حال “ثارالله” از القاب امام حسین و امام علی (ع) است که در زیارتنامه خطاب به ایشان گفته میشود.

در این بخش از زیارت عاشورا عنوان امام حسین (ع) که می خوانیم ” السلام علیک یا ثارالله وابن ثاره ”

 

چھارم / واژه ھای کلیدی زیارت عاشورا

زیارت عاشورا شرح چگونگی تاثیر نفاق و تاثیر اندیشه ھای منحرف در شکست انقلاب اسلامی پیامبر (ص) و براندازی حکومت اولیا
خداست .

زیارت عاشورا از کفار و پیروان دیگر که با مسمانان اختلاف نظر دارند سخن نمی گوید ؛در واقع اندیشه منحرف در بین مسلمانان و بطور دقیق تر وجود مدیران فاسد در جامعه اسلامی است .
زیارت عاشورا شرح نفوذ حاکم ظالم است و و اندیشه ھای آلوده در سطح مدیران منحرف و نتایج بسیار خطرناک ان است.

 

پنجم /” لعن” و “لعنت” در زیارت عاشورا

“لعن ” یعنی :” در خواست دوری از رحمت خداوند” .
لعن عام در یازده طبقه تعریف شده که جنبه عموم دارد مثل لعنت بر قوم بنی امیه .

“لعن خاص”

لعن ھای خاص در زیارت عاشورا به دلیل مصداق بودن افراد خاصی تحت عنوان ظالم و معاون است مثل یزید و ابن زیاد و آل مروان .

 

ششم / مفھوم “لعن”

در ادبیات قرانی لعنت از جانب خداوند است . در قران می فرماید :حق تعالی کافران از رحمت و مقام خود دور کرده است .

مصداق لعن در قران :خداوند لعن را در چھار مورد بکار برده است :

یک / در مورد شیطان ……سوره ص ایھ ۷۸
دو/ در مورد عموم کافران …..سوره احزاب ایه ۴۴

سه/ در مورد اھل کتاب به طور عموم و یھود به طور خاص …..سوره مائده ایه ۷۸
چھارم/موارد عام که قابل انطباق با مسمانان است .

 

ھفتم / نظر قران در مورد “نفرین و لعن”

الف / برخورد با مخالفان باید بر اساس حکمت و سخن باشد .سوره نحل ایه ۱۲۵
ب/ دشنام شخصی یعنی “سب” از نظر قران به ھیچ وجه مجاز نیست سوره انعام ایه ۱۰۸  “سب به معنای بد دھانی ..فحاشی و دشنام”

محتوای زیارت عاشورا “لعن” نیست

در زیارت عاشورا درود و سلام حدود بیست بار و لعنت ھم حدود بیست بار امده است پس نمیتوان چنین پنداشت که محتوای آن “لعن”  است .

 

ھشتم / دعا برای دنیا و اخرت در زیارت عاشورا

الف/ اھمیت دعا

خداوند در قران می فرماید :” ادعونی استجب لکم” : بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را .

ب /الدُعاءُ ھُوَ العِبادَه : یعنی دعا عبادت است (پیامبر (ص))

ج/بھترین اوقات استجابت دعا

سحر بعد از نماز واجب

بین صلوات

بین طواف

بین طلوع

ھنگام بارش باران

ھنگام وزیدن باد

ھنگام اذان

ھنگام رویت کعبه

ھنگام غروب خورشید

ماه رمضان

روز عرفه

شب و روز جمعه

نیمه شعبان

شب عید فطر

اول ماه رجب

 

نھم/مھمترین بخش زیارت تشکیل حکومت بنی امیه

زیارت عاشورا اشاره دارد به حکومت فاسد و مدیران منحرف (بنی امیه) ؛ حکومت بنی امیه را خلیفه سوم تشکیل داد وی توسط شورای شش نفره برگزیده شد .

خلفای بنی امیه از افراد نالایق و مفسد بودند که بیشتر اموال بیت المال را غارت کردند .
زندگی اشرافی برای خود و دولت مردان تبعیض بین مردم و ریخت و پاش در اموال عمومی و مصلحت گرایی از جمله عوامل سقوط حکومت بود .
بعد از جنگ صفین حکومت با نیرنگ و دسیسه بدست معاویه افتاد و بصورت وراثتی به فرزند نا خلفش یزید انتقال داد.شام محل حکومت یزید بود که ھم اکنون با نام کشور سوریه می شناسیم .

منابع :
کتاب زیارت عاشورا اثر استاد حجت الاسلام روح اله بیداری نشر حوزه اصفھان
سلسه درس ھای استاد شھریار جعفری مدرس دانشکده حقوق و حوزه
قواعد فقه ، سلسه درس ھای استاد کامبیز زمانیان مدرس دانشکده حقوق
مشاوره از اقای قادر کبودی کارشناس ارشد علوم سیاسی

 

احمد صخیفان