در پی انتشار فیلمی مبنی بر ضرب و شتم یک خانوم در شهر ری ، دادستان عمومی و انقلاب شهر ری گفت : همان موقع که گزارش دریافت شد موضوع در دستور کار قرار گرفته و متهم به مراجع قانونی تحویل داده شد .

وی طی سخنانش در رابطه با این موضوع افزود : انتشار دوباره این فیلم بعد از چندماه با نیت تحریک و التهاب جامعه انجام شده و تحقیقات تکمیلی در خصوص انتشار این فیلم انجام خواهد شد .

 

 

 

منتشر شده از پایگاه خبری داتیک