دیروز نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن یک بند به قانون انتخابات‌های مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان اضافه می‌شود.

جالب اینجاست که این طرح را کسانی طراحی کرده و محوریت آن را بر عهده داشتند که جزو نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس بودند، مثلاً گویا کوهکن به استناد گزارش مراجع چهارگانه به دلیل مسائل اقتصادی، علیرضا رحیمی به دلیل مسائل … و علی مطهری به دلیل مسائل و انحرافات سیاسی رد صلاحیت شدند.

بر اساس این طرح (در صورت نهایی شدن)، نمایندگان یا داوطلبان انتخابات می توانند از مراجع چهارگانه، نهادها و حتی مردم عادی که طبق قانون اجازه دارند و بعضا ملزم هستند، درباره مفاسد و تخلفات نمایندگان مجلس یا داوطلبان انتخابات به نهادهای نظارتی گزارش مستند ارائه دهند، شکایت کرده و آنها را با بازی دادن افکار عمومی تضعیف کنند .

این مسئله حتماً استقلال مراجع قانونی چهارگانه و حتی مردم عادی که احتمالاً مواردی را به نهادهای نظارتی در رابطه با عملکرد داوطلبان و یا نمایندگان مجلس ارائه می دهند زیر سوال می برد و آنها از این پس تحت فشار هستند و نمی‌توانند به راحتی ادله و مستندات مفاسد حضرات را گزارش کنند.

جدای از این مسئله، در شرایط فعلی که کرونا گریبان کشور را گرفته و ما با موضوعات مختلفی از جمله تامین لوازم پزشکی و ضدعفونی کننده مواجهیم و از سوی دیگر با مشکلات جدی اقتصادی مانند آسیب دیدن کسب و کارهای خُرد، وضعیت خطرناک برخی کارخانجات تولیدی و همچنین مسائلی مانند جهش تولید و رسیدگی به وضعیت معیشتی نیازمندان مواجهیم، تصویب دوفوریت چنین طرحی یعنی دهن کجی به مردم و مشکلات‌شان!

این نشان می دهد که مجلس دهم نه تنها در لحظات آخر عمرش هم حاضر نیست باری از دوش کشور برداشته و مشکلات جدی مردم را حل کند بلکه در یک اقدام سیاسی و جهت دار علیه نهادهای چهارگانه به خصوص نهادهای امنیتی که با گزارش‌های متقن و دقیق خودشان باعث ردصلاحیت حدود ۷۰ نماینده مسئله دار مجلس دهم شدند، قیام کرده است و قصد دارد از آنها بابت عملکرد خوب‌شان در انتخابات اخیر انتقام بگیرد!

 

دکتر صالح ایزدی ، فرمانده روز های سخت جنگ تحمیلی