به گفته وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تا ساعت ۱۲ ظهر امروز غربالگری هموطنان از مرز ۴۷ میلیون نفر گذشته است.

 

وی در رابطه با اینکه طرح (( فاصله گذاری اجتماعی)) ، به تصویب رسید و قرار است توسط رئیس جمهور ابلاغ شود خاطرنشان کرد اجرای طرح فاصله گذاری مانع از بروز موج دوم بیماری خواهد شد و کمک هموطنان باعث خواهد شد اگر چه در یک محدوده زمانی تعدادی از مبتلایان‌مان بیشتر شود اما در ادامه با کاهش موارد ابتلا روبرو خواهیم شد ، امیدواریم مردم هم این موضوع را بیش از پیش رعایت کنند.

 

 

منتشر شده از پایگاه خبری داتیک