محمدرضا پورابراهیمی_نماینده مردم کرمان با اشاره به اینکه باتوجه به شرایط وخیم پیش آمده درباره ممانعت امریکا برای ارسال دارو گفت که این کار امریکا مصداق جنایت جنگی است ؛ چرا که در شرایطی الان همه دنیا را درگیر خود کرده قواعد بین‌الملل حکم می‌کند هر کشوری بتواند از تمام ظرفیت‌های حوزه درمان دنیا استفاده کند. اما خباثت آمریکایی‌ها کار را به جایی رسانده که ایران نتواند از امکانات دارویی دنیا استفاده کند.

 

نماینده مردم کرمان با بیان اینکه این عمل ضد انسانی ، خیانت به ملت ایران محسوب شده و از طریق دادگاه های بین المللی پیگیری میکنیم افزود : در طول این سال های اخیر نوع صحبت کردنمان با امریکا را قدرت نظام جمهوری اسلامی بود که تعیین میکرد.

لذا باید ضمن افزایش اقتدار جمهوری اسلامی، مسیر موازی جهت پیگیری حقوق جمهوری اسلامی را برای استحصال حقوق حقه ملت ایران از مسیر سازمان‌های بین‌المللی و دادگاه‌های جهانی را هم دنبال کنیم.

 

 

منتشر شده از پایگاه خبری داتیک