قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با ۱۱ رای ممتنع، دو رای موافق و دو رای منفی رد شد.

اروپایی‌ها با علم به این ‌که چین و روسیه قطعا این قطعنامه را وتو خواهند کرد، به آن رای ممتنع دادند.

بیانیه دولت انگلیس صراحت دارد که:(( پادشاهی متحده انگلیس به این قطعنامه رأی ممتنع داد زیرا مشخص بود که از حمایت شورا برخوردار نیست و مبنایی برای رسیدن به اجماع فراهم نمی‌آورد)).

با طلوع آفتاب شنبه بیست و پنج مردادماه ، لیبرال‌های ایرانی(یعنی شرکای ایدئولوژیک غرب در ایران) به برجسته‌سازی نقش اروپا در رأی نیاوردن این قطعنامه پرداختند تا فضا برای عملیات بعدی غرب علیه ایران فراهم شود.

این عملیات بعدی ، حفظ ایران در برجام با وجود فعال‌سازی مکانیسم_ماشه توسط آمریکاست.

یکی از فجایع برجام این است که آمریکا می‌تواند به صورت یک‌جانبه همه قطعنامه‌های تعلیق شده شورای امنیت علیه ایران را بازگرداند؛ بدین صورت که ادامه تعلیق این قطعنامه‌ها را در شورای امنیت به رأی بگذارد و به سادگی آن را وتو کند تا همه قطعنامه‌ها مجددا فعال شوند!

آقای روحانی سال گذشته گفتند :«اگر برجام را نگه داریم سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می‌شود و ما می‌توانیم به‌راحتی هم سلاح بخریم و هم بفروشیم».

یعنی معترف هستند که از برجام برای ایران هیچ چیزی جز رفع تحریم‌های تسلیحاتی در اکتبر باقی نمانده است.

با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، سراب بودن آخرین امید دولت به برجام نیز اثبات خواهد شد اما لیبرال‌های ایرانی همچنان برای حفظ یک‌جانبه این خسارت‌نامه تلاش خواهند کرد و این یعنی خسارت مضاعف.

حفظ برجام پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، چراغ سبز به دشمن برای هر رفتار شنیع دیگری با ملت ایران است.

دولت آقای روحانی اگر می‌خواهد مکانیسم ماشه فعال نشود و حداقل یک عایدی از برجام در تاریخ کشور ثبت شود، برای یک بار هم که شده به زبان دنیا سخن بگوید و اعلام کند که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، از برجام خارج خواهد شد. اما چون از دولت چنین رفتاری بعید است، تصویب یک طرح_دو_فوریتی در مجلس ، برای خروج خودکار و کامل از برجام در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، یک ضرورت ملی است.

حتی اگر این تهدید عملیاتی کارگر نیفتد و مکانیسم ماشه فعال شود، ما چیزی را از دست نداده‌ایم؛چرا که با بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، حضور ایران در برجام تحقیقا هیچ نفعی برای ایران نخواهد داشت.

زیر بار شعارهایی نظیر انزوای آمریکا نیز نباید رفت. اروپایی‌ها نشان دادند که کاملا به تحریم‌های آمریکا پایبند هستند و شرافت لازم را برای هزینه دادن بابت تعهداتشان ندارند.

 

دکتر صالح ایزدی،تحلیلگر سیاسی