به گزارش مشرق؛ حجت الاسلام احسان بی آزار تهرانی در برنامه حالا خورشید نسبت به توزیعگوشت منجمد و تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت گوشت دولتی انتقاداتی را مطرح کرد.