متاسفانه مسوولین در صورتی نگرانی خود را از کاهش جمعیت جوان مطرح می کنند که گویی توجه خاصی به چرایی این موضوع و ابعاد تاثیر گذار آن ندارند، یا نمی خواهند متوجه این موضوع مهم باشند که معضلات اقتصادی مردم را زیر بار گرانی خمیده کرده است، در حالی که تامین مسکن برای همه گروه های جامعه بخصوص جوانان بیکار یا با درآمدهای کم غیر ممکن شده امکان ازدواج و فرزند آوری و به تبع آن تربیت فرزند صالحی برای آینده کشور زیر سوال می رود.

خانواده ، نخستین رکن اساسی پرورش کودکان شایسته است، زیر بنای شخصیت کودک در خانواده گذاشته می گردد لذا کودک بر خانواده حقوقی دارد، حقوق قبل از تولد و حقوق بعد از تولد.
بر این پایه از منظر اسلام، مسئولیت پدر ومادر نسبت به فرزند حتی قبل از تصمیم به تولد آغاز می شود، لذا کودک بر پدر و مادر خود حقوقی دارد که عدم رعایت آن منجر به کاهش آثار تعلیم و تربیت او می شود .
این روزها کودکان، جوانان و بزرگسالان در معرض جرائم کم خطر و پر خطر هستند به این دلیل که ریشه ی خانواده از بین رفته است، از سوی دیگر به دلیل گرانی و تورم و عدم مسوولیت پذیری جوانان در امر تشکیل خانواده شاهد ازدواج های سفید هستیم که اگر چنین ازدواجی به فرزند آوری منجر شود تبعات خاص خود را بر روی زندگی والدین و فرزند به جا می گذارد.
اسلام حتی در موضوع تربیت فرزندان نقش غذای حرام را عامل ویرانگری در رشد و پرورش فرزند سالم عنوان کرده است چرا که نطفه ایی که از غذای حرام تشکیل می شود در سلامت فرد اختلال ایجاد می کند.
امروزه در جامعه ما میزان آسیب های اجتماعی آنقدر افزایش یافته که قوه قضائیه و آموزش و پرورش از امروز می بایست برای ورود به قرن جدید کاملا اماده یک اپیدمی از ناهنجاریهای اجتماعی و بزهکاری نوجوانان و جوانان باشند. هر چند فرزند آوری و افزایش گروه های جوان جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و تشکیل خانواده دستور اکید اسلام است اما تشکیل خانواده و فرزند آوری نیازمند تامین زیر ساخت هایی است که متاسفانه از اول انقلاب تا کنون به لحاظ اقتصادی به درستی فراهم نشده و رشد تورم در همه دولت ها بخصوص در دولت آقای روحانی امید بسیاری را برای تشکیل خانواده، فرزند آوری و کاهش جرم های ناشی از مشکلات اقتصادی به شدت کاهش داده است.
متاسفانه مسوولین در صورتی نگرانی خود را از کاهش جمعیت جوان مطرح می کنند که گویی توجه خاصی به چرایی این موضوع و ابعاد تاثیر گذار آن ندارند، یا نمی خواهند متوجه این موضوع مهم باشند که معضلات اقتصادی مردم را زیر بار گرانی خمیده کرده است، در حالی که تامین مسکن برای همه گروه های جامعه بخصوص جوانان بیکار یا با درآمدهای کم غیر ممکن شده امکان ازدواج و فرزند آوری و به تبع آن تربیت فرزند صالحی برای آینده کشور زیر سوال می رود. بی شک جوان شدن جمعیت و فاصله گرفتن از مساله سالمندی جامعه و تربیت نیروی جوان سالم و فعال نیازمند اصلاح ساختارهاست. در حالی که دولت های جمهوری اسلامی کمترین توجهی به این موضوع نداشته ودر جهت مردمی سازی اقتصاد و به صحنه اقتصادی کشیدن مردم تلاشی نکرده اند. از سوی دیگر عدم توجه به شایسته سالاری و قرار گرفتن مدیران غیر متخصص در فعالیت های اجرایی بسیار کمی ، با موضوع کار و مسئولیت عامل بسیاری از معضلات کشور شده است که بی توجهی به آن همه بخش ها اعم از اقتصادی تا اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی را در چالش فرو می برد.
موضوع اقتصاد خانواده ، و تامین معاش حلال خانواده بسیار اهمیت دارد، اجاره های بالا فروشندگان را مجبور به فروش کالا با چند برابر قیمت کرده است، در حالی که اصل بیست و نهم تا سی و یکم قانون اساسی در فصل حقوق ملت، تامین مسکن در شان و کرامت انسانها، تامین امکانات بهداشتی و اموزشی بصورت رایگان را بر دولت الزام کرده است،لذا نقض اشکار قانون اساسی خلاف شرع و اخلاق حسنه است و حرمت نهضت انقلاب اسلامی و اساس بنیان تشکیل خانواده ی امت اسلامی را بر هم می زند.
متاسفانه کانون خانواده در دولت یازدهم با توجه به سیاستهای غلط اقتصادی متحمل بیشترین خسارت ها شده است. عدم صداقت در ارائه امارهای دقیق بیکاری ، ضعف پوشش بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی ، همچنین سیاستهای اقتصادی بازدارنده ی رونق تولید سبب شده خانواده ها در همه ی اقشار از دهک پایین اجتماع تا دهک های متوسط دچار مشکلات زیادی شوند و اکنون که جهان در موج دوم ویروس کرونا قرار دارد و درگیر نجات جان انسانهاست ، اقتصاد بزرگترین ، چالش ، دولتها شده است که متاسفانه به دلیل نداشتن برنامه مناسب برای تولید و اشتغال در شکل بدترین الگوهای نموداری کشورهایی با رفاه ضعیف اجتماعی قرار داریم. قطعا با سیاست‌های غلط اقتصادی دولت که اغلب بانکهای ایران را در معرض ورشکستگی قرار داده است.

دولت کمترین اهتمامی به دعوت از نخبگان اقتصادی برای ارائه راهکارهای عملی در کاهش مشکلات فعلی ندارد، رویه اشتباه دولتهای جمهوری اسلامی در دوره های مختلف از تصدگری دولت ، وضعیت اقتصادی کشور را در شرایطی که تحریم های سنگین امریکا و متحدانش بر ایران تحمیل کرده اند منجر به فشار زیادی بر بنیان خانواده ها شده است، لذا بهترین راهکار ورود نخبگان و اقتصاددانانی است کهبه جهت اختلاف سلیقه های جناحی سال ها منزوی شده اند بی تردی اجماع عقلی برای حل مشکلات کشور که در معرض از دست دادن ازدواج و صفر شدن فرزند آوری است بسیار مهم و عقلانی است. جالب است که در بعضی از کشورهای صنعتی کودکان نابغه خود برای همفکری و مشورت استفاده می گردد اما در کشور ما با وجود نخبگان اقتصادی چرخ های تولید همچنان خاموش است و برای به حرکت افتادن این چرخه، نیازمند کمک های مردم از همه لحاظ هستیم. افزایش مهارت آموزی به جوانان برای افزایش اشتغالزایی و کاهش سطح فشار اقتصادی به خانواده ها موضوع مهمی است که دولت جهت افزایش امر ازدواج و فرزند آوری بدان توجه کند چرا که تا جوانان توانمند نشوند و قادر به تامین خانواده نباشند چنین موضوعی دور از انتظار است.

 

ملیحه بنانی ، حقوقدان و پژوهشگر اجتماعی و حقوقی

 

برگرفته از پایگاه مهر صبا