عبد الناصر همتی رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است : هر یک «تومان» ۱۰۰ «قران» می‌شود. تومان و قران همزمان با پول فعلی در کل کشور جاری شده و تدریجاً جایگزین اسکناس‌ها و مسکوکات فعلی می شوند.

حذف صفر و تغییر واحد پولی، آن هم در حالیکه که مشکلات اقتصادی سال‌هاست قامت کشور را خمیده کرده است؛ از اساس مذموم و غلط است.
چرا که حتی در دنیای علم اقتصاد، ایجاد رفرم پولی یک امر اقتصادی تاثیرگذار یا امری برای مرتفع کردن معضلات اقتصادی یک جامعه بشمار نمی‌رود! بلکه غالباً اقدامیست جانبی که با انگیزه تسهیل در خوانش و مبادلات آن واحد پولی و دلایلی ازین دست اتخاذ می‌شود.
تعجب نکنید اگر بگوییم این یک شیطنت یا خیانت اقتصادی با ایجاد تغییر در اولویت‌هاست.
شاید شما هم جز آن دست افرادی باشید که به اشتباه تصور میکنید، حال که واحد پولی تغییر کرده است حجم نقدینگی و ثروت تغییر یافته!
درحالی که اگر فرض کنیم شخصی صد هزار تومان پول داشته و سهم او از نقدینگی کل این مقدار بوده؛ اگر تغییر واحد پولی را بر دارایی او اعمال کنیم تنها شیوه خوانش پولش عوض شده است. نه ثروت او تغییر یافته و نه تغییری در نقدینگی کل کشور ایجاد می‌شود.

لذا بر خلاف تصور؛ این اقدام برای رفرم پولی اثر تورمی ندارد و رشد اقتصادی را نیز تغییر نمی‌دهد.

در واقعیتِ ماجرا، تعداد صفرهایی که در رفرم پولی قرار است حذف شود ماحصل ِ افزایش نقدینگی و خلق پولی است که بانک ها رقم زده‌اند.
اما اینکه چرا با وجود حجم انبوه مشکلات اقتصادی اعم از ربای بانکی، خلق پول، تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب و کارها و مهار تورم و جنگ ارزی و… دست به پاکسازی صفرها می‌زنند شاید بلحاظ روانی برای تلطیف و فریب اذهان عمومی باشد و از طرفی ایجاد ظرفیتی روانی برای جرم‌زدایی از خلق پول تا دیگر حجم زیاد آن به چشم نیاید.

بماند که همین اقدام تزئینیِ رفرم پولی، هزینه هایی را هم برای چاپ مجدد اسکناس و معدوم سازی اسکناس های قبلی ایجاد می کند و از طرفی مشکلاتی را هم در زمینه حسابداری فراهم می‌آورد چراکه کلیه اسناد و سامانه‌ها و دفاتر حسابرسی براین اساس باید بروز و قابل تطبیق شوند.

 

دکتر ایزدی ، جانباز سرافراز دفاع مقدس