برادر ارجمند جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد

انتصاب شایسته جنابعالی بعنوان مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی و کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی که نشانگر مقبولیت تحسین برانگیز شخصیت اخلاقی و علمی جنابعالی می باشد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم. از درگاه خدواند متعال سرافرازی و توفیق خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران اسلامی را مسئلت داریم.

«شورای مرکزی ودبیران استانهای رویش اقتدار»