جناب آقای دکتر زلفی گل
مقام عالی وزارت
با اهداء سلام و احترام؛
اعتماد دولت سیزدهم در سپردن سکان هدایت آموزش عالی کشور و نیز موفقیت در کسب رای اعتماد نمایندگان محترم خانه ملت را به جنابعالی تبریک عرض می نماییم.
خدمت در عرصه والای فرهنگ و آموزش عالی کشور وظیفه ای خطیر و پرمسئولیت است همچنین ساماندهی و تغییر جهت کمیت گرای آموزش عالی کشور به سمت افزایش کیفیت از اهم واجبات است و با درایت و جدیتی که در حضرتعالی وجود دارد امید است در راستای تحقق این موضوع گامهای موثری برداشته شود.
توفیقات روزافزون جنابعالی در دستیابی به اهداف متعالی آموزش عالی کشور را از خداوند منان خواستارم.

 

“شورای مرکزی ودبیران استانهای رویش مردمی اقتدار”