احمدی نژاد مدتهاست ثابت کرده که دیگر با گذشته ی پرافتخارش نسبتی ندارد و حداقل در حوزه سیاست خارجی مثل غربگراها و بلکه بدتر از آنها فکر میکند.

‏بدترین بخش مصاحبه اخیر احمدی نژاد با usirantv نیز آنجاست که فکر میکند جای سلطان قابوس یا دلالهای بین ایران وامریکا نشسته و میگوید: «نه آمریکا دنبال تسلط بر ایران باشد نه دولت ایران به دنبال تخریب دولت آمریکا باشد!»

یک نفر نیست بگوید : آقای احمدی نژاد !

ببخشید که ۴۰ سال است امریکا علیه ایران تحریم و کودتا راه انداخته! شما از طرف امریکایی ها بزرگواری کنید و ملت ایران را ببخشید!

‏ضمن اینکه احمدی نژاد طوری میگوید: «دولت ایران بدنبال تخریب دولت آمریکا نباشد…» که انگار دولت فعلی ایران یک دولت ضد امپریالیسم وضد امریکایی است!

درحالیکه آنچه که در فهم عمومی «تخریب امریکا» معنی میشود ، سیاستهای ضد استکباری و درست خود احمدی نژاد تا سال۸۹ بود وگرنه کیست که نداند روحانی و هاشمی و خاتمی از ابتدا هویت شان در چراغ سبز نشان دادن به امریکایی ها تعریف می شده است؟

متاسفانه احمدی نژاد با تمام سوابق پرافتخار و خدماتش، امروز به جایی رسیده که خطرش از روحانی و غربگراها نیز بیشتر است. چون تکلیف نیروهای انقلابی با امثال روحانی و ظریف مشخص است اما احمدی نژاد با تکرار حرفهای همانها اما با هزار توجیه، آدرس غلط به جامعه و بخصوص بخشی از نیروهای انقلابی میدهد.

وگرنه اگر بجای او مثلا ظریف میگفت دولت ایران از تخریب دولت امریکا دست بردارد! الان همه یکصدا علیه ظریف موضع میگرفتند اما “فتنه احمدی نژاد” همینجاست که بدترین حرف را میزند و هنوز عده ای ساده دل، در پی توجیه حرفهای او هستند. همین مساله است که خطر او را از امثال روحانی بیشتر میکند.

 

دکتر صالح ایزدی ، تحلیلگر امور سیاسی