حاج حسین سازور،_مداح اهل بیت ، در طی یادداشتی گفت : برای کمک به حال هموطنان و دفع این بیماری خطرناک در خانه ماندن هم هنر است هم عبادت .

 

این مداح اهل بیت در یادداشتش از مردم خواست که همه با یکدیگر متحد شده تا هرچه زودتر این ویروس از کشور ریشه کن شود .

 

 

منتشر شده از پایگاه خبری داتیک