جهت برقراری ارتباط با خبرگزاری داتیک از طریق راه های زیر میتوانید در ارتباط باشید:


Sarasadatnoori@gmail.com


www.instagram.com/datiknews


۰۹۱۹۸۲۱۰۷۶۷


شما نیز میتوانید با ارسال خبر یا تصویر عضو خبرنگاران ما باشید .
جذب خبرنگار افتخاری از سراسر ایران:


۰۹۱۹۸۲۱۰۷۶۷

از این طریق هم می توانید با ما در ارتباط باشید: