قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با ۱۱ رای ممتنع و ۲ رای موافق و ۲ رای منفی رد شد .

اروپایی ها به این قطعنامه رای ممتنع دادند زیرا با کدخدا (آمریکا) هماهنگ بودند وتحلیل شان این بود که چین و روسیه بطور حتم این قطعنامه را وتو خواهند کرد ؛ لذا سیاست پیر آنها این است که بتواند با هماهنگی کدخدا از لیبرال های غربی ایران امتیاز اخذ نمایند و رسانه های داخلی مایل به غربی ها نیز آنها را همراهی خواهند کرد و اروپایی ها رو طرفدار ایران نشان خواهند داد .

خواسته آنها این است که به هر طریقی بتواند ایران را در برجام نگه دارنند و از مکانیسم ماشه توسط آمریکاییها را حمایت نمایند .

یکی از بدترین بندهای برجام این است که آمریکا میتواند بصورت یک جانبه همه قطعنامه های شورای امنیت را برگرداند .
آنچه تاکنون از پرونده هسته ای ایران و برجام میدانیم مطالبی است که موافقان و مخالفان در جهت گیریهای سیاسی علیه همدیگر مطرح نموده اند ، لذا به عنوان یکی از دلسوزان نظام پیشنهاد میکنم در صورت فعال سازی مکانیسم ماشه ایران از برجام خارج شود .

دولت روحانی و مجلس شورای اسلامی در جهت احترام و ارزش به ملت ایران رفتار استعمار نو را از ایران دور کنند و با زبان روز دنیا تعامل نمایند و این شرط رو خیلی با اقتدار اعلام نمایند .
در نهایت امیدی به دولت روحانی بابت خارج شدن از برجام نیست لذا نماینده های محترم در مجلس شورای اسلامی با طرح دو فوریتی میتواند اقتدار ملت بزرگ ایران را حفظ نمایند .

قادر کبودی تحلیگر سیاسی