به گفته زهرا نژاد بهرام کارت‌های کمک معیشتی که برای دستفروشان توسط بنیاد مستضعفان در نظر گرفته شده است روز گذشته به شهرداری تهران واگذار شد .

به گفته وی توزیع این کارت ها از هفته دیگر آغاز میشود .

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران درباره اجرای طرح فاصله‌گذاری در مترو تهران با تاکید بر تعطیلی متروها گفت که حتی با داشتن اجبار ماسک باز هم نمیتوان با انتشار این ویروس مقابله کرد .

 

 

منتشر شده از پایگاه خبری داتیک