ستاد ملی مبارزه با کرونا طی اطلاعیه ای ضمن بیان اینکه ماندن مردم در خانه بهترین راه برای پیشگیری و مبارزه و کاهش روند آلودگی و انتقال بیماری است به طور جدی از مردم خواست از تردد و سفر کردن به خصوص در استان های شمالی کشور پرهیز کنند ؛ چرا که در این استان ها آلودگی بیشتر بوده و با سفر کردن و تردد موجب نگرانی بیشتر خانواده ها میشود .

 

منتشر شده از پایگاه خبری داتیک