بدینوسیله اعلام میگردد ضمن تشکر از زحمات دبیران محترم خوزستان (جناب آقای محمد عامری ) و مازندران مرکزی (جناب آقای بهزاد محمودی ) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ احکام نامبردگان باطل اعلام و عزل میگردند و آقایان جعفر احمدی و محمد افضلی بترتیب دبیرستاد خوزستان و مازندران مرکزی معرفی میشوند
امیدوارم با اتکا به خداوند منان در سایه عمل به قانون اساسی مترقی کشور و نصب العین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) با بهره گیری از ظرفیت ها موجبات ایجاد وفاق و همدلی را فراهم نموده و زمینه پیروزی حضرت آیت الله رئیسی را فراهم آورند.
معاونت ستاد مردمی استانهای رویش اقتدار حضرت آیت الله رئیسی

 

کبودی