ارتش خودروهای ضدعفونی کننده را رونمایی کرد .

این خودروها که کار ضدعفونی کردن خیابان ها و معابر را برعهده دارند طی روزهای آینده به کار گرفته میشوند .

 

 

برگرفته از سایت فارس نیوز و منتشر شده از پایگاه خبری داتیک