بازی با جان داوطلبان آزمون وکالت !

با توجه به اینکه در پیک چهارم اپیدمی کرونا قرار داریم با تصمیمات ناسنجیده و عجولانه ستاد مبارزه با کرونا آزمونی که قرار بود ۲۲ اسفند ماه برگزار گردد به تاریخ ۲۰ فروردین انتقال یافت اما با توجه به اینکه در بدترین شرایط اوج گیری کرونا قرار داریم و چند آزمون که تعداد بسیار کمتر از شرکت کنندگان ازمون وکالت داشته اند متاسفانه سازمان سنجش و مرکز کانون های وکلای کشور (اسکودا) بدون در نظر گرفتن سلامتی بیش از ۸۱ هزار داوطلب و خانواده های آنها تصمیم به برگزاری آزمون گرفته و با مخالفت تعداد کثیری از داوطلبان رو به رو شد، اما متاسفانه به دلیل اینکه ستاد مبارزه با کرونا با تصمیمات غیر حرفه ای و نسنجیده با روح و روان بیش از هشتاد و یک هزار داوطلب و خانواده های آنها بازی می کند.
باید دید که ستاد مبارزه با کرونا چه توضیحی برای این مسئله دارد که در ۲۲ اسفند که شرایط بسیار مساعدتر از امروز بود این آزمون را تعویق کرد و دقیقاً در شرایط قرمز کرونایی تصمیم به برگزاری این آزمون دارد؟

 

پایگاه خبری داتیک